De afgelopen dagen hebben Peter Vogelzang en Jaques Wallage advies uitgebracht over de ontstane problemen bij de Politieacademie. Politiebestel.nl besteedt daarom deze week extra aandacht aan de Politieacademie. Dit doen wij onder andere door een aantal Tweede Kamerleden het woord te geven. Vandaag aan het woord: Louis Bontes (PVV).

foto: J. v/d Meijde

Louis BontesUit het rapport Vogelzang blijkt dat bij de Politieacademie alles fout is gegaan, wat fout kan gaan op managementgebied. De PVV heeft de afgelopen maanden meerdere keren gepleit voor het vervangen van het college van bestuur. Gelukkig ziet de minister dit nu ook in.

De huidige problemen op de Politieacademie komen voornamelijk door gebrekkige samenwerking met de Nationale Politie en onduidelijkheid over de toekomstige inbedding van de academie. Wat de PVV betreft wordt afgezien van de ZBO-status en integreert de academie volledig in de Nationale Politie. Doordat er nu een grote organisatorische afstand is tussen de academie en de Nationale Politie, zijn er bij elk conflict beschuldigingen over en weer. De academie beschuldigt de Nationale Politie van een slechte strategische personeelsplanning en de Nationale Politie op zijn beurt de academie van gebrekkige coördinatie en planning. Dit hef je alleen maar op door volledige integratie.

Het civiel-effect van diploma’s kan wat de PVV betreft losgelaten worden, omdat dit effect maar marginaal is. Ik ken vanuit mijn eigen politiecarrière verschillende agenten die met een rechtenstudie of makelaardijopleiding succesvol zijn geworden binnen een ander werkveld. Als het civiele-effect wordt losgelaten kan ook worden gekeken naar een verkorting van de huidige opleiding van drie naar maximaal anderhalf jaar. Vroeger werden agenten een jaar lang intensief opgeleid, waren daarna 3 maanden werkzaam in een opvangeenheid of praktijkklas en volgden aansluitend een ME-opleiding. Hierna gingen we gewoon de straat op. Het politieonderwijs nu is echt niet veel beter dan toen.

De samenleving stelt terecht hoge eisen aan de politie, bijvoorbeeld op het gebied van oplossingspercentages. Dan moet je zeer zorgvuldig omgaan met capaciteit en keuzes durven te maken.

Politieacademie

De Politieacademie is voor de Nederlandse politie het centrum voor werving & selectie, onderwijs en kennis & onderzoek. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politiekorpsen en andere partners op het gebied van veiligheid, onderwijs, kennis en onderzoek.